Dil ve Anlatım Özel Ders Hizmeti Ortalama Ücretler

60₺ - 90₺

Ara.com.tr üyesi profesyonellerin, müşterilere verdiği tekliflerin tahmini fiyat ortalamasıdır.

60₺ - 90₺ Ortalama Ücret
60₺ - 90₺ Ortalama Ücret
60₺ 90₺

Dil ve Anlatım Özel Ders Ücret Rehberi

Birçok insanın okumayı ve yazmayı öğrendiğinden itibaren çok temel dil bilgisi hataları yaptığı görülmektedir. Dil ve anlatım özel dersi bu kapsamda öğrencilerine ana dilini hem doğru bir şekilde öğrenme ve kullanma fırsatı sunarken hem de öğrencilerin akademik hayatlarında karşılaşacakları sınavların bel kemiğini oluşturacak Türkçe testinde de faydalı olmalarını amaçlamaktadır. 

İlkokul ve Ortaokul Dil ve Anlatım Özel Ders Fiyatları

Dil ve anlatım, genellikle dördüncü sınıftan başlayarak sekizinci sınıfa kadar çeşitli sınıf gruplarınca alınan Türk dili ve grameri temelli derslerdir. Bu derslerde Milli eğitim bakanlığının müfredatından yola çıkarak çeşitli dil ve anlatım özel ders programları hazırlanır. Bu hizmetin; ders süresine, ders sıklığına ve öğrencinin  bulunduğu sınıf kategorisine  göre farklı ücret değerlendirmeleri bulunmaktadır. Ortalama ücretler haftada iki saat ders alacak bir dördüncü sınıf öğrencisi için 100-130 TL arasında iken sekizinci sınıf öğrencisi için 140 – 180 TL arasında değişmektedir.

Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri için genel  bir dil ve anlatım özel ders;

• Öğrencinin eksiklerini tespit etme

• Bu eksiklere yönelik konu anlatımı 

• Güncel müfredata paralel bir şekilde soru çözümü 

• Okuma alışkanlığının kazanılması ve okuduğunu anlama  (paragraf) soruları için bir okuma listesi hazırlanması

bölümlerinden oluşur. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri için verilen ders başına ücret 50-75TL arasında değişmektedir. Dersin iki veya daha fazla öğrenciye verilmesi durumunda ücret 100 - 200 TL arasında değişmektedir.

Altıncı ve yedinci sınıf öğrenciler için genel bir dil ve anlatım özel ders;

• Lise sınavına hazırlık aşamasına gelindiği için geçmiş senelerdeki eksik konuların tespiti

• Bu konulara dair konu anlatımı ve soru çözümü yapılması

• Güncel müfredatla paralel işlenen konular

• Bu konuların soru çözümü 

• Düzenli olarak deneme çözülmesi

bölümlerinden oluşur. Altıncı ve yedinci sınıf öğrencileri için verilen ders başına ücret 60-80 TL arasında değişmektedir. Dersin iki veya daha fazla öğrenciye verilmesi durumunda ücret 100-200 TL arasında değişmektedir.

Sekizinci sınıf öğrencileri için klasik bir dil ve anlatım özel ders; 

• Geçmiş yıllara yönelik eksik konuların tespiti

• Bu konulara dahil konu anlatımı ve soru çözümü

• Güncel sekizinci sınıf müfredatıyla paralel konu işlenmesi

• Bu konularla ilgili soru çözümü

• Düzenli tekrarlarla deneme çözümü

bölümlerinden oluşur. Sekizinci  sınıf öğrencileri için verilen ders başına ücret 70-95 TL arasında değişmektedir. Dersin iki veya daha fazla öğrenciye verilmesi durumunda ücret 120- 250 TL arasında değişmektedir.

Lise Dil ve Anlatım Özel Ders Fiyatları

Liseye geçmiş öğrencilerin dokuzuncu sınıftan başlayarak bölüm fark etmeksizin üniversite giriş sınavına sorumlu oldukları bir Türkçe eğitimi ve Türkçe testi vardır. Öğrencilerin bu konuları öğrenme ve üniversite sınavına yönelik eksiklerini kapatma gerekliliğinden dil ve anlatım özel ders ihtiyaçları oluşmaktadır. Bu özel dersin; öğrencinin kaçıncı sınıf olduğuna, konu işlenmesine , soru çözümüne, ders süresine, ders sıklığına, ders öğretmeninin tecrübe ve kalitesine göre farklı ücretlendirmeleri bulunmaktadır.  Ortalama ücretler haftada iki saat dil ve anlatım özel ders almak isteyen öğrenciler için 150– 180 TL haftada dört saat ders almak isteyenler için 280- 310 TL arasındadır.

Dokuzuncu ve onuncu sınıf lise öğrencileri ile yapılan genel bir dil ve anlatım özel ders;

• Milli eğitim bakanlığı  müfredat konularıyla paralel ders işlenilmesi 

• Bu konulara dair soru çözümü yapılması,

• Ünite sonu değerlendirme testi ve denemeleri yapılması 

• Okul sınavlarından önce sınava yönelik çeşitli çalışma ve alıştırmalar yapılması, 

bölümlerinden oluşur. Dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencileri için verilen ders başına ücret 75-85 TL arasında değişmektedir. Dersin iki veya daha fazla öğrenciye verilmesi durumunda ücret 120 - 220TL arasında değişmektedir.

On birinci sınıf lise öğrencileri ile yapılan genel bir dil ve anlatım  özel ders;

• Geçmiş sınıflara dair eksik konu tespiti 

• Saptanan eksikleri konu anlatımı ve soru çözümü yaparak giderme 

• Milli Eğitim Bakanlığının on birinci sınıf müfredatına uygun bir şekilde konu anlatımı 

• Yine bu müfredata bağlı olarak konulara ait sorunların çözülmesi 

• On birinci sınıf dil ve anlatım yazılı okul sınavlarına öğrenciyi özel olarak hazırlama 

• Üniversite sınavına temel oluşturması amacıyla on ikinci sınıf konularına giriş yapma 

bölümlerinden oluşur. Bu seviyede tek başına ya da birden fazla kişinin ders almasına göre dil ve anlatım özel ders fiyatları değişim göstermektedir. Örneğin  tek öğrenci saat başına 75 TL öderken iki veya daha fazla öğrenci indirimden yararlanarak 120 TL ödemektedir. 

On ikinci sınıf öğrencileri ile yapılan genel bir dil ve anlatım özel ders;

• Dokuz, on ve on birinci sınıf eksik konuların tespiti,

• Bu eksiklere yönelik konu anlatımı ve soru çözümü,

• On ikinci sınıf müfredatına paralel konu anlatımı,

• On ikinci sınıf müfredatına ilişkin soru çözümü yapma,

• Düzenli aralıklarla üniversite sınavına yönelik Türkçe denemeleri yapma,

aşamalarından oluşur. On ikinci sınıf öğrencileri için verilen dil ve anlatım özel ders ücretleri saat başına 80- 95 TL arasında değişmektedir. Dersin iki veya daha fazla öğrenciye verilmesi durumunda ücret xxx- xxx TL arasında değişmektedir.

KPSS ve ALES Dil Anlatım Özel Ders Fiyatları

Üniversite mezunlarının alan sınavlarına, genel KPSS’ye ve ALES’e hazırlanmaları amacıyla verilen özel derslerdir. 

• Bu dersler müfredata paralel bol bol soru çözümüne dayanarak yapılır.

• Dersler sonunda öğrencilerden beklenen ÖSYM’nin hazırlamış olduğu bu sınavlardaki temel yeterliliği gösterebilecek seviyeye gelmektir.

Bu hizmetin ücreti; ders sıklığı, ders süresi ve kaç kişilik bir öğrenci ekibi ile çalışıldığı  gibi unsurlar üzerine şekillenmektedir. Tek başına haftada iki saat  KPSS veya ALES  dil ve anlatım özel ders almak isteyen bir öğrenci 90-120 TL arasında bir ücret ödemektedir. İki ya da daha fazla kişi dersi beraber almak isterse ücret xxx-xxx TL arasında değişmektedir.

Dil ve Anlatım Özel Ders Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

• Öğrencinin eksiklerini tespit edecek ve tamamlayacak bir seviyede öğretmen bulunması 

• Öğretmen ve öğrenci iletişimini sağlamak için tanışma dersi ayarlanması 

• Öğretmenin  dersi anlatırken öğrenci ile aynı zeminde buluşabilecek düzeyde bir anlatım gözetmesi

• Okul, (MEB) ÖSYM müfredatlarına yönelik ders anlatımı ve soru çözümü yapılması

• Öğrenciye gereğinden fazla veya az değil gerektiği kadar dersin verilmesi

• Genel tekrara ve soru çözümüne önem vermek 

Dil ve Anlatım özel ders alırken dikkat edilmesi gereken unsurların başında gelmektedir.

Dil ve Anlatım Özel Ders Hizmet Verenler

Sedef Öksün

Sedef Öksün

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Denizli / Pamukkale
Teklif İste Profil Görüntüle
Oğuz Variş

Oğuz Variş

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İzmir / Bornova
Teklif İste Profil Görüntüle
Serkan sefer Kılıç

Serkan sefer Kılıç

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Beşiktaş
Teklif İste Profil Görüntüle
Ece Kaya

Ece Kaya

5 1 Yorum
1 Kişi Seçti İstanbul / Kadıköy

İstanbul Üniversitesi’nde mühendislik okuyorum. Şu an hazırlık sınıfındayım. Liseyi okul...

Teklif İste Profil Görüntüle
Ecem Tonga

Ecem Tonga

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Sarıyer
Teklif İste Profil Görüntüle
Ecem Bayram

Ecem Bayram

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Bursa / Osmangazi

23 yaşında üniversite öğrencisiyim. Pandemiden dolayı evde olduğum için özel ders veriyorum...

Teklif İste Profil Görüntüle
Hande Yaman

Hande Yaman

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İzmir / Buca
Teklif İste Profil Görüntüle
Mustafa Serkan Kutlu

Mustafa Serkan Kutlu

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Konya / Selçuklu

Türkiyenin en popüler ve kaliteli üniversitelerinden İzmir 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakül...

Teklif İste Profil Görüntüle
Senem Kılıçlıoğlu

Senem Kılıçlıoğlu

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Tekirdağ / Süleymanpaşa
Teklif İste Profil Görüntüle
İsa Ceren

İsa Ceren

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Kahramanmaraş / Afşin

Sivas Fen Lisesi (2009) Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2015) ALES, YGS...

Teklif İste Profil Görüntüle
Özkan Par

Özkan Par

0 0 Yorum
2 Kişi Seçti İstanbul / Bahçelievler

6 yıllık doktorum 11 yıldır özel ders veriyorum üniversite sınavında derecelerim var.Lise ve...

Teklif İste Profil Görüntüle
Yaşar Çetinkaya

Yaşar Çetinkaya

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İzmir / Gaziemir

Ben halen İzmir'de büyük bir kolejde Türk Dili ve Edebiyatı bölüm başkanı olarak görev yap...

Teklif İste Profil Görüntüle
tufan gör

tufan gör

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Sinop / Merkez

herturlu dıreksıyon dersı ılerı olarak kolayca verırır arac kullanma ogretılır

Teklif İste Profil Görüntüle
Zeynep Demiral

Zeynep Demiral

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Bağcılar
Teklif İste Profil Görüntüle
Selcen Sarıkaya

Selcen Sarıkaya

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Ankara / Etimesgut
Teklif İste Profil Görüntüle
NUR KARA

NUR KARA

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Bakırköy
Teklif İste Profil Görüntüle
TUĞÇE KANDEMİR

TUĞÇE KANDEMİR

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Kadıköy
Teklif İste Profil Görüntüle
Didehan Akk

Didehan Akk

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İzmir / Karşıyaka
Teklif İste Profil Görüntüle
Aleyna Pola

Aleyna Pola

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Eskişehir / Tepebaşı
Teklif İste Profil Görüntüle
Aybüke Başgöncü

Aybüke Başgöncü

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Giresun / Şebinkarahisar
Teklif İste Profil Görüntüle
Mehtap Günay

Mehtap Günay

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Tuzla
Teklif İste Profil Görüntüle

Dil ve Anlatım Özel Ders Hizmeti mi Veriyorsunuz?

Hizmet verenlerimizin arasına katılarak yeni iş fırsatları yakalayın.

HİZMET VER
;