Gizlilik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

Ara.com.tr web sitesini ya da ara.com.tr’nin mobil uygulamalarını kullanarak aşağıdaki şartları ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız.

Ara.com.tr, üyelik esnasında veya üyelikten sonraki dönemde üyelerinin kendisine verilen bilgileri, diğer üyeler ile olan iletileri ve üyelerimiz tarafından ara.com.tr’ye elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde Ara.com.tr, üyelerine ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir;

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. normlar hiyerarşisine tabi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak amacıyla;
  • Ara.com.tr’un üyeleriyle arasındaki “Kullanıcı Sözleşmesi” ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerde.

Ara.com.tr, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alır ve gerekli özeni gösterir.

Üyelik üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgiler ara.com.tr tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Ara.com.tr, işbu gizlilik sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe üyelerinin kişisel bilgilerini Ara.com.tr‘nin iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Data analizi, kredi kartı işlemleri ve idari nitelikteki diğer işler de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel bilgilerin bu 3. kişilerle ilgili hizmetlerin sunabilmesi için paylaşılması konusunda ara.com.tr’nin hakları saklıdır.

Ara.com.tr tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; ara.com.tr ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Üyelerimiz, üyelik esnasında ve üye olduktan sonra ayarlar kısmından teklif ve ilan aşamalarında iletişim bilgilerinin ne şekilde verilmesi gerektiği ile ilgili kendilerine seçenek sunulur. Her bir üyemiz bu seçeneklerden birini tercih ederek hizmet alımında veya elektronik ticaret yaparken bu gizlilik kapsamında işlemlerini gerçekleştirebilir

Ara.com.tr gerekli hallerde üyeleri ile ya da üyeler gerekli gördükleri hallerde ara.com.tr ile cep telefonu, sms, e posta vs. araçlarla iletişime geçebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için ara.com.tr, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Ara.com.tr, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Ara.com.tr’ye ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece ara.com.tr kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. Ayrıca ara.com.tr, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

Ara.com.tr’un 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen işlem verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

Ara.com.tr bazı dönemlerde üyelerine ve üye olmayan kullanıcılarına kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yahut üye olduktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Müşterilere ait tüm kredi kartı ve kişisel bilgiler internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 Bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımlar sırasında herhangi bir şekilde bu müşteri bilgilerinin istenilmeyen kişi veya kurumlarca ele geçirilmesi önlenmiştir.

Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için Ara.com.tr, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak üyelerin web sitesi kapsamındaki iletişimini veya kişisel bilgilerini ele geçirebilir veya elde ettikleri kişisel bilgileri kötü amaçlarla kullanabilir veya suistimal edebilir. Bu nedenle üyelerin gizliliğini korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerin veya kişisel mesajlaşmaların her zaman gizli kalacağı yönünde herhangi bir taahhüdümüz olamayacaktır.

Kişisel verilerin korunması gerektiği bilinciyle bunların yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreleme, fiziksel güvenlik, vb.) kullanılmaktadır.

Ara.com.tr üyelerine ya da üye olmayan kullanıcılarına haftalık bilgilendirme bültenleri müşteri e-posta adreslerine gönderilebilir. Müşteri, dilediği zaman bu bülten gönderiminde değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkına sahiptir.

Müşteri, kişisel bilgilerini bizimle paylaşmamayı tercih edebilir. Bu durum sitemizin sağladığı çeşitli hizmet ve özelliklere ulaşılmasını engelleyebilir. Tüketici kullanıcılarımız üye hesaplarına girerek promosyonel e-posta ve bültenlerin kendilerine ulaşmasını durdurabilir. Ayrıca, kullanıcılar İnternet tarayıcılarının ayarlarını değiştirerek çerezleri engelleyebilir veya silebilir. Bu durum sitemizin sağladığı çeşitli hizmet ve özeliklere ulaşılabilmesini engelleyebilir.

Ara.com.tr, web sitesini ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Ara.com.tr, işbu "Gizlilik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde yeni hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.