Çevre Mühendisi Hizmeti Ortalama Ücretler

100₺ - 300₺

Ara.com.tr üyesi profesyonellerin, müşterilere verdiği tekliflerin tahmini fiyat ortalamasıdır.

100₺ - 300₺ Ortalama Ücret
100₺ - 300₺ Ortalama Ücret
100₺ 300₺

Çevre Mühendisi Hizmeti Ücret Rehberi

Çevre Mühendisi, doğal kaynakların en iyi ve verimli şekilde kullanılması, tüm üretim ya da tüketim faaliyetlerinin doğal dengeye özellikle de insan konforuna, sağlığına, refahına zarar getirmeyecek şekilde planlanması için hizmet verir. Çevre mühendisliği bir mesleki ünvandır. Bu ünvanın sahipleri doğal kaynakların kirlenmesine ve yok olmasına neden olan etkenlerin kontrolünü sağlar gerekirse yok edilmesini önerir. İnsan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması için çalışır. Çevre mühendisliği bir üst ihtisas değil tek başına bir bölümdür.

Çevresel Araştırma Raporları Hazırlama Maliyeti

Çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti genellikle yapılacak olan yeni bir yatırımın yapımının ya da işletmesinin çevreye olan etkilerini araştırıp değerlendirmek üzerine verilir. Çevre araştırma raporu olumluysa yatırım yapılır ya da işletim devam eder. Çevre araştırma raporu olumlu değil ise yatırımın yapılması ya da işin devamlılığı durdurulur. Çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti maliyeti yapılan işin çeşidine, projenin kapsamına ve iş kaleminin büyüklüğüne göre değişir.

Yol Projelerinde Çevresel Araştırma Raporları Hazırlama Fiyatları

Yol projelerinde çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti genellikle yapılan karayolu, demiryolu, tünel, viyadük ve köprü gibi ulaşım sistemlerinin inşaatının çevreye etkilerini inceler. Bu projelerin kot ayarlaması için yapılan kazılar dolgular, geçtikleri yolun güzergahı üzerindeki doğal alanlar ve bu güzergahtaki yerlerin iklimi, yapım aşamasında kullanılacak olan yöntemler, bölgedeki yer altı ve yer üstü sularının durumu bunların hepsi ve bir çok başka konu bu raporların konusu olabilir. Yol projelerinde çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti maliyeti yukarıda belirtilen maddelerden hangilerinin ne kadar uzunluktaki bir güzergah için inceleneceğine göre değişir. Raporun bu tarz maddeler üzerinde kapsamı arttıkça ve proje güzergahı uzadıkça maliyetler yükselir. Bu raporlar için minimum koşullarda oluşan çevre mühendisi ücretleri 5000-6000 Türk Lirası arasında değişmektedir.

Su Yapılarında Çevresel Araştırma Raporları Hazırlama Fiyatları

Su yapılarında çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti, genellikle hidroelektrik santralleri, barajlar ve limanların su ve suyun yakın çevresine olan etkilerini inceler. Bu projelerin geçtikleri güzergah üzerindeki doğal alanlar ve bu güzergahtaki yerlerin iklimi, yapım aşamasında kullanılacak olan yöntemler, bölgedeki yer altı ve yer üstü sularının durumu bunların hepsi ve bir çok başka konu bu raporların konusu olabilir. Su yapılarında çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti maliyeti yukarıda belirtilen maddelerden hangilerinin ne kadar uzunluktaki bir güzergah için inceleneceğine göre değişir. Raporun bu tarz maddeler üzerinde kapsamı arttıkça ve proje güzergahı uzadıkça ya da sayısı artıp yapı büyüdükçe maliyetler yükselir. Bu raporlar için minimum koşullarda oluşan çevre mühendisi fiyatları 10000-12000 Türk Lirası arasında değişmektedir.

Rüzgar Yapılarında Çevresel Araştırma Raporları Hazırlama Fiyatları

Rüzgar yapılarında çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti, genellikle rüzgar ile elektrik üreten yapıların inşaatının, malzemelerinin alana iletimi için oluşacak tahribatın ve de inşaa süresi sonrası işletim kısmının çevreye olan etkilerini inceler. Bu projelerin yapımı için gerekli malzemelerin geçtikleri güzergah üzerindeki doğal alanlar ve bu güzergahtaki yerlerin iklimi, lojistik aşamasında oluşacak tahribat, yapım aşamasında kullanılacak olan yöntemler ve bunun gibi birçok durum bu raporların konusu olabilir. Rüzgar yapılarında çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti maliyeti yukarıda belirtilen maddelerden hangilerinin ne kadar uzunluktaki bir güzergah için inceleneceğine, yapının kaç tane ve nerede olacağına göre değişir. Raporun bu tarz maddeler üzerinde kapsamı arttıkça ve proje güzergahı uzadıkça ya da sayısı artıp yapı büyüdükçe maliyetler yükselir. Bu raporlar için minimum koşullarda oluşan açılış fiyatları 10000- 12000 Türk Lirası arasında değişmektedir.

Madenler için Çevresel Araştırma Raporları Hazırlama Fiyatları

Madenler için çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti, genellikle çıkarılacak olan cevherin çıkarma yöntemine, bulunduğu yere ve bu yerin iklimsel özelliklerine, yerin civarındaki yer altı ve yer üstü sularının durumuna ve de inşaa süresi sonrası işletim kısmının çevreye olan etkilerini inceler. Bu projelerin yapımı için gerekli malzemelerin geçtiği güzergah üzerindeki doğal alanlar ve bu güzergahtaki yerlerin iklimi, lojistik aşamasında oluşacak tahribat, yapım aşamasında kullanılacak olan yöntemler, işletim aşamasında kullanılacak yöntemler ve bunun gibi birçok durum bu raporların konusu olabilir. 

Madenler için çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti maliyeti yukarıda belirtilen maddelerden hangilerinin ne kadar uzunluktaki bir güzergah için inceleneceğine, madenin planlanan derinliği ve büyüklüğüne, tam olarak nerede ve kaç tane olacağına bağlı olarak değişir. Raporun bu tarz maddeler üzerinde kapsamı arttıkça ve proje güzergahı uzadıkça ya da maden derinliği, büyüklüğü veya sayısı arttıkça maliyetler yükselir. Bu raporlar için minimum koşullarda oluşan açılış fiyatları 14000-15000 Türk Lirası arasında değişmektedir.

Endüstriyel Tesisler için Çevresel Araştırma Raporları Hazırlama Fiyatları

Endüstriyel tesisler için çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti, hem yapının inşaa sürecinin çevreye etkilerini hem de işletim sürecinin çevreye etkilerini inceler. İnşaa süresi boyunca gerekli malzemelerin geçtikleri güzergah üzerindeki doğal alanlar ve bu güzergahtaki yerlerin iklimi, lojistik aşamasında oluşacak tahribat, yapım aşamasında kullanılacak olan yöntemler ve bunun gibi birçok durum bu raporların konusu olabilir. Endüstriyel tesisler için çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti maliyeti yukarıda belirtilen maddelerden hangilerinin ne kadar uzunluktaki bir güzergah için inceleneceğine, yapının kaç tane ve nerede olacağına, inşaa aşamasının adımlarına ve inşaa aşamasında kullanılan yöntemlere göre değişir. 

Raporun bu tarz maddeler üzerinde kapsamı arttıkça ve proje güzergahı uzadıkça maliyetler yükselir. Bu raporlar için minimum koşullarda oluşan açılış fiyatları 14000-15000 Türk Lirası arasında değişmektedir. Endüstriyel tesisler için çevresel araştırma raporları hazırlama hizmeti, işletim süresi boyunca da sebep olunan katı, sıvı ve gaz atıkların filtrelenmesi ya da süzülmesi, filtrelenip süzülemeyenlerin çevreye olan etkisini inceler. Maliyetler bu atık maddelerden oluşacak kirlilikle bağlantılı değişir. Bu raporlar için minimum koşullarda oluşan açılış fiyatları 10000-15000 Türk Lirası arasında değişmektedir.

Çevre Mühendisi Hizmeti Maliyetini Belirleyen Genel Unsurlar

Bu hizmet incelenmesi istenen talepler doğrultusunda işin niteliğine uygun eğitim almış mühendisler tarafından yapılır. Bu sebeple projenin niteliği doğrultusunda çalışan mühendis sayısı, projenin büyüklüğü, projenin yeri gibi maddeler maliyetlerin belirlenmesinde önemlidir.

Çalışan Mühendis Sayısı

Projenin büyüklüğü ve karmaşıklığına göre yazılan raporun değerlendirme aşamasında ve saha kontrollerinde çalışan mühendis sayısı artabilir. Mühendis sayısındaki artış maliyetleri de yükseltecektir.

Proje Büyüklüğü

Proje büyüklüğünün artması raporlama için gerekli olan emeği ve zamanı arttırdığı için maliyeti yükseltir. Bunun dışında projenin büyüklüğü arttıkça yazılan raporun basımı için harcanacak ozalit masrafları da artacaktır.

Üst İhtisaslı Mühendis Gereksinimi

Üst ihtisas koşulu genellikle maliyeti arttıran bir durumdur. Çünkü özel ihtisas isteyen işlerde çalışabilecek nitelikteki mühendislerin sayısı daha az olduğu ve işin yapısı daha karmaşık olduğu için bu durum da maliyeti arttıran bir durumdur.

Projenin Yapıldığı Yer

Projenin yapıldığı yer maliyet açısından oldukça önemlidir. Projenin yapıldığı yerde yazılacak olan raporun gerektirdiği yeterliliklere sahip olan mühendis olmaması durumunda hizmet başka bölgelerden alınacaktır. Bu da ulaşım açısıyla maliyetleri yükselten bir durumdur. Ayrıca bölgede işin niteliğine uygun mühendis sayısı arttıkça maliyetler düşecektir.

Çevre Mühendisi Hizmet Verenler

Fatih Mazlum Mazlum

Fatih Mazlum Mazlum

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Sakarya / Geyve
Profil Görüntüle
Cengiz Sogucaklı

Cengiz Sogucaklı

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Kilis / Merkez

Her türlü hizmet vermekteyim işimin ehliyim mimarlık hizmetleri bahçe düzenleme banyo tasarım...

Profil Görüntüle
ERCAN ALTUNSAÇLI

ERCAN ALTUNSAÇLI

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Kahramanmaraş / Onikişubat
Profil Görüntüle
Ayşen Dumlupunar

Ayşen Dumlupunar

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Denizli / Merkezefendi
Profil Görüntüle
Yunus Emre İnanç

Yunus Emre İnanç

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Ankara / Eryaman
Profil Görüntüle
HAKAN ÇIR

HAKAN ÇIR

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Kocaeli / İzmit

Merhabalar büromuzda tüm haritacılık faaliyetlerini (İfraz, Yola terk, Yoldan İhdas, İrtifak ...

Profil Görüntüle
Ömer Can

Ömer Can

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Ankara / Çankaya
Profil Görüntüle
Hakan Yolcu

Hakan Yolcu

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Osmaniye / Merkez

İnsaat islerinizi sanatsal yapilariniz alt yapi ust yapi tumnince isleriniz temiz titiz bi sekilde ...

Profil Görüntüle
Taşoluk Yapı

Taşoluk Yapı

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Antalya / Muratpaşa
Profil Görüntüle
Mikail Vural

Mikail Vural

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Bursa / Osmangazi
Profil Görüntüle
Ahmet Genc

Ahmet Genc

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Bakırköy
Profil Görüntüle
MLstoreinşaat

MLstoreinşaat

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Tuzla
Profil Görüntüle
Burhan Şahin

Burhan Şahin

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Sancaktepe
Profil Görüntüle
Sağlam Harita

Sağlam Harita

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Bursa / Osmangazi
Profil Görüntüle
Mehmet Demir

Mehmet Demir

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Gaziantep / Şehitkamil
Profil Görüntüle
Fırat Altun

Fırat Altun

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Pendik

Erciş Yapı

Profil Görüntüle
Yusuf Öztürk

Yusuf Öztürk

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Afyon / Emirdağ
Profil Görüntüle
Ziyanak dekarasyon mimari

Ziyanak dekarasyon mimari

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Kartal

Tamirat tadilat dış cephe iç cephe tüm işler yapılır

Profil Görüntüle
TEKNOLOJİ MİMAR Mühendislik

TEKNOLOJİ MİMAR Mühendislik

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Beylikdüzü
Profil Görüntüle
Esra Aksu

Esra Aksu

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Sakarya / Adapazarı
Profil Görüntüle
Metin Polat

Metin Polat

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Adana / Çukurova

A DEN Z TASARIM VE UYGULAMA MİRCOK MEKANIN YENİLENMESİ VE TASARLANMASI

Profil Görüntüle

Nasıl Çalışır?

İhtiyacını Birkaç Soruda Anlat

Hizmet Talebi Oluştur

Kategoriler içerisinden istediğin hizmeti seç, talep formunu doldur ve yayınla.

Sana Özel Fiyat Teklifleri Al

Sana Özel Teklifler

İşini yapabilecek birçok güvenilir uzmandan ihtiyacına özel fiyat teklifi al.

En Kaliteli Hizmeti Bekle

İstediğin Teklifi Seç

Gerçek müşteri yorumlarını inceleyerek, en uygun teklifi seç. İşini kolayca hallet!

Çevre Mühendisi Hizmeti mi Veriyorsunuz?

Sizde Ara.com.tr hizmet veren ailesine katılarak iş imkanlarınızı genişletin. Binlerce müşteriye ulaşarak kazancınızı katlayın.