Mimar Hizmeti Ortalama Ücretler

1000₺ - 8000₺

Ara.com.tr üyesi profesyonellerin, müşterilere verdiği tekliflerin tahmini fiyat ortalamasıdır.

1000₺ - 8000₺ Ortalama Ücret
1000₺ - 8000₺ Ortalama Ücret
1000₺ 8000₺

Mimarlık Hizmeti Ücret Rehberi

Mimar; yapıların tasarılarını çizen ve bunların gerçekleşmesini, uygulanmasını yöneten, mimarlık fakültesi mezunu kişilere verilen ünvanın adıdır. Kısacası mimar yapının inşaasının başından sonuna kadar bulunan tüm tasarım ve bu tasarımın gelişmesi adımlarını yöneten kişidir. Bunun dışında mimarlar eski binaları restore edebilir ya da mevcut binalara yeni kullanım yolları geliştirebilirler. Mimarlık hizmetlerinde bazı iş kolları ihtisas gerektirmektedir.

Mimari Proje Hizmeti Fiyatları

Mimari proje hizmeti genellikle üst yapıların yani binaların tasarım projeleridir. Gelen imar durumu ve harita projelerine göre bina yer ve kot açısından yaklaşık olarak yerleştirilir, tasarımı yapılır. Tasarımı tamamlanan mimari proje statik projesinin hazırlanması için inşaat mühendisine gönderilir. İnşaat mühendisinin yaptığı çalışmaya göre mimari proje gerekirse revize edilebilir. Onay aşamasından önce birden çok kez revize edilen mimari projeler vardır. Genellikle onay aşamasından önceki revizyonlar için ekstra bir ücret talep edilmez. Fakat onay aşamasından sonraki aşamalar tadilat projesi kapsamına girer ve ek maliyetler getirir. Onay aşamasından önceki kısımdaki mimari proje hizmetlerinin ücretlendirilmesi genelde yapının büyüklüğüyle yani metrekaresiyle bağlantılıdır. Yapının bulunduğu il ve ilçe de mimar ücretleri açısından etkili olur. Mimari proje hizmeti maliyeti açılış ücretinin üzerindeki fiyatlarda metrekare başına 6-15 Türk Lirası arasında değişmektedir. Açılış ücreti ise 3000-4000 Türk Lirası arası da değişiklik gösterir.

Tadilat Projesi Hizmeti Fiyatları

Tadilat projesi hizmeti ilgili kurumun onayından sonra genellikle uygulamada yaşanan sorunları çözmek için gidilen bir çözümdür. Bazen de iş verenin güncel istekleri dahilinde yeni yapılan eklemeler için tadilat projesi çözümüne gidilir. Tadilat projesi sıfırdan yapılan bir projeye göre daha zorlu bir hizmettir. Yapılan revizeler her zaman oturmayabilir birden çok kez çözüm yapılması gerekebilir bu sebeple tadilat projesi hizmeti maliyetleri standart mimari proje hizmeti maliyetine göre yüksektir. En küçük revizyon için bile tadilat projesi hizmeti maliyeti 2000 Türk Lirasından başlar. Maliyetler genellikle revizyon için istenilen kalemlere göre değişir. Tadilat yapılacak alan çok geniş ise maliyetler metrekare üzerinden belirlenir. Tüm proje yeniden verilse de tadilat projesi hizmeti maliyeti revize yapılan bölgelerin toplam metrekaresi üzerinden değerlendirilir. 

Bu hizmetin maliyeti metrekare başına 20-40 Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca bina içinde yaşanılmaya başlandıktan sonra ihtiyacı karşılamadığı düşünülen noktalarda yapılacak değişiklikler de aslında resmen projelendirilmeli ve binanın sınırlarında bulunduğu ve ruhsatını kesen resmi idareye bildirilmelidir. Bu projelerde tadilat projesi olarak geçer ve mimarı en çok zorlayıp yapılması uzun vakit alan projelerdir. Çünkü binada yaşayan diğer hak sahipleri ve binanın güvenliğine sıkıntı yaratmayacak şekilde projelendirme yapılmalıdır. Bu da oldukça zor bir iştir. Bu sebeple içinde yaşanılan bina için hazırlanan tadilat projesi hizmeti ücretleri diğer tadilat projesi hizmetlerine göre daha yüksektir. Genellikle yapılacak işin niteliğine göre maliyeti belirlenir. En küçük işlemler de bile tadilat projesi hizmeti maliyeti 4000 Türk Lirasından başlar. Maliyetler genellikle revizyon için istenilen kalemlere göre değişir.

Tarihi Yapı Restorasyon Hizmeti Fiyatları

Tarihi yapı restorasyon hizmeti genellikle resmi idare ya da kurumlara hazırlanan nadiren de olsa şahıslara hazırlanan restorasyon projelerini içerir. Tarihi yapı restorasyon hizmeti veren mimarın konuyla ilgili ihtisası olması gerekmektedir. Aksi takdirde proje hazırlama ya da hazırlanan projeyi onaylama yetkisi yoktur. Tarihi yapı restorasyon hizmeti genellikle resmi idarelerin veya kurumların çıktığı ihale bedeli üzerinden fiyatlandırılır. Bu ihale bedelleri de genellikle yapılacak iş kalemlerine göre belirlenir. Bunun dışında yine resmi idare veya kurumlara yapılacak iş kalemlerine göre özel teklif verilebilir. Tarihi yapı restorasyon hizmeti üst ihtisas gerektirdiği ve bu konuda uzmanlığı olan mimar sayısı standart mimar sayısına göre az olduğu için proje maliyeti daha yüksek bir iş koludur. 

Yine tarihi eser olarak tescil edilmiş evler de oturan şahıslar da oturduğu ev içinde tadilat yapabilmek için özel izin almalı ve konu hakkında ihtisası olan bir mimar ile çalışmalıdır. Resmi idare ve kurum işlerine göre daha küçük sayılabilecek bu işlerde tarihi yapı restorasyon hizmeti maliyetini belirleyen yine yapılan iş kalemleridir. Yapılan işe göre tarihi yapı restorasyon hizmeti proje maliyetleri 10000 Türk Lirasından başlar, iş kalemlerine üst limit barındırmaz. Yine projenin hazırlanacağı il veya ilçenin proje maliyetlerine etkisi büyüktür.

Saha Mimarlığı ve Şantiye Şefliği Hizmeti Ücretleri

Her türlü yapının yapım aşamasındaki uygulamaların yerinde kontrolü için saha mimarları görev yapar. Saha mimarının raporlaması doğrultusunda şantiye şefi uygun bulursa işi teslim alır ve yeni kısımların yapımına devam edilir. Küçük projeler sadece şantiye şefiyle çözülürken, işin kapsamı büyüdükçe gereken sayıda saha mimarı da işe dahil olur. Dolayısıyla maliyetlerde işin büyüklüğü önemli bir etki sahibidir. Çünkü çalışacak kişi sayısı buna bağlıdır. Ayrıca projenin niteliği dahilinde çalışacak saha mimarlarının üst ihtisaslı olması da maliyeti etkileyen bir parametredir. Aynı zamanda işin yapıldığı şehirde maliyeti etkiler. Fiyatlar bu parametreler dahilinde oldukça değişkenlik gösterir. Tek şantiye şefiyle çözülebilen işlerin maliyeti aylık 4500 TL’den başlar işin niteliği ve artan mimar sayısına göre üst limit yoktur.

Mimar Hizmeti Ücretlerini Belirleyen Genel Unsurlar

Mimarlık ücretleri açısından et etkili unsur yapılan işin büyüklüğü yani metrekaresidir. Fakat bunun dışında da maliyetleri etkileyen faktörler mevcuttur.

Yapılan İşin Metrekaresi

Yapılan işin metrekaresi yükseldikçe yani proje büyüyünce proje içindeki parçalar arasında uyum sağlama zorluğu, harcanan süre ve emek artar. Bu da mimar hizmeti maliyetinin artmasına neden olur. Ayrıca metrekare yükseldikçe projelerin kağıt harcaması da artar. Bu da ozalit masraflarını arttıracaktır. Bu da yükselen metrekareyle beraber mimar hizmeti maliyetlerinin artması için bir başka sebep olacaktır.

Çalışan Mimar Sayısı

Projenin yapısı, büyüklüğü-küçüklüğü projenin tasarım aşamasında ve saha içerisindeki kontrollerde çalışan mimar sayısını artabilir. Çalışan mimar sayısı ne kadar artarsa maliyet de o kadar artacaktır.

Kullanılan Bilgisayar Programı

Projenin yapısına göre kimi zaman özel programlarla çalışılabilinmektedir. Çalışılan programlar da yüksek maliyetli olabilmektedir. Dolayısıyla bu programların kullanıldığı projelerin maliyetleri de diğerlerine göre daha yüksektir.

Üst İhtisaslı Mimar Gereksinimi

Üst ihtisas koşulu olan işlerde çalışabilecek nitelikteki mimarların sayısı daha az olur. Yapının karmaşıklığından dolayı daha fazla ve özel ilgi isteyen bu yapıların doğalında maliyeti artacaktır.

Projenin Yapıldığı Yer

Projenin yapıldığı yer maliyeti oldukça etkileyen bir durumdur. Bölgede projenin gerektirdiği yeterlilikte olan ve gereken programlara, malzemelere sahip bir mimar olmaması durumunda hizmet başka bölgelerden alınacaktır. Bu da en başta lojistik açıdan maliyetleri arttıracaktır. İşin yapıldığı bölgede işin niteliğine uygun mimar sayısı arttıkça maliyetler düşecektir.

Yapılan İşin İnşaatla Beraber veya Sonra Yapılması

Yapılan işin inşaatla beraber veya sonra yapılması düzenlemeler arası uyum sağlamak amacıyla artan mesai ve emeğe bağlı olarak maliyetleri etkiler. Örneğin inşaat esnasında hazırlanan bir mimari projede mühendis ile uyum durumuyla ilgili fikir birliği sağlamak için karşılıklı çalışılacağı için harcanan mesai süresi azalır. Bu da maliyetleri düşürür. Fakat bina yapımı bittikten sonra yapılan mimari projelerde bina ile uyum tek taraflı sağlanacağı için harcanan mesai artar. Bu da mimari hizmeti maliyetinin artmasına sebep olur.

Mimar Hizmet Verenler

Binnur Kurt

Binnur Kurt

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Üsküdar
Profil Görüntüle
Ahmet Göktuğ Yılmaz

Ahmet Göktuğ Yılmaz

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Ankara / Sincan
Profil Görüntüle
Emre Karaç

Emre Karaç

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Ankara / Keçiören
Profil Görüntüle
AYŞE BOZKURT

AYŞE BOZKURT

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Gaziantep / Şehitkamil
Profil Görüntüle
Cengiz Bozkurt

Cengiz Bozkurt

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Ataşehir

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır Instagram #cengizbzkrt mevcuttur

Profil Görüntüle
mehmet güneykaya

mehmet güneykaya

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Başakşehir
Profil Görüntüle
beytullah yıldız

beytullah yıldız

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Kartal
Profil Görüntüle
Yusuf Asa

Yusuf Asa

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Bursa / Nilüfer

By Line Mimarlık olarak Bursa'da mimarlık ve iç mimarlık hizmetleri vermekteyiz. Mimari proje(...

Profil Görüntüle
Met Mimarlık

Met Mimarlık

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Afyon / Dazkırı
Profil Görüntüle
Ali Demirkıran

Ali Demirkıran

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Bağcılar
Profil Görüntüle
O'Bİ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK

O'Bİ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Kayseri / Melikgazi

O'Bİ MÜHENDİSLİK OLARAK PROJELERİNİZE GEREKEN ÖNEMİ GÖSTERİYORUZ.

Profil Görüntüle
Sinan Ötünç

Sinan Ötünç

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Ankara / Altındağ
Profil Görüntüle
Oğuzhan Ünlü

Oğuzhan Ünlü

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Antalya / Kepez

Mimarlık ve mühendislik alanında deneyimli arkadaşlarımla hizmet vermekteyim

Profil Görüntüle
Özyapı inşaat ısı yalıtım

Özyapı inşaat ısı yalıtım

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Şişli

Öz yapı inşaat,Aile si olarak 20 yıllık tecrübe,3 mimar 30 uygulama personeli ile ısı yalıt...

Profil Görüntüle
Archiz Studio

Archiz Studio

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İzmir / Karabağlar
Profil Görüntüle
Deniz gökçe

Deniz gökçe

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Çorum / Merkez
Profil Görüntüle
Muhammet burhan Bayşu

Muhammet burhan Bayşu

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Etiler
Profil Görüntüle
E.M ÇELİK çelik yapılar Lmt  şti

E.M ÇELİK çelik yapılar Lmt şti

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Bursa / Osmangazi
Profil Görüntüle
Hazar inşaat DEKARASYON

Hazar inşaat DEKARASYON

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Tekirdağ / Çorlu

HAZAR İNŞAAT DEKARASYON olarak tüm trakya bölgesin de hizmet vermekteyiz info@hazarinsaatdeka...

Profil Görüntüle
PlanKA Mimarlik

PlanKA Mimarlik

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Antalya / Muratpaşa
Profil Görüntüle
Bora Yeniay

Bora Yeniay

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Pendik
Profil Görüntüle

Nasıl Çalışır?

İhtiyacını Birkaç Soruda Anlat

Hizmet Talebi Oluştur

Kategoriler içerisinden istediğin hizmeti seç, talep formunu doldur ve yayınla.

Sana Özel Fiyat Teklifleri Al

Sana Özel Teklifler

İşini yapabilecek birçok güvenilir uzmandan ihtiyacına özel fiyat teklifi al.

En Kaliteli Hizmeti Bekle

İstediğin Teklifi Seç

Gerçek müşteri yorumlarını inceleyerek, en uygun teklifi seç. İşini kolayca hallet!

Mimar Hizmeti mi Veriyorsunuz?

Sizde Ara.com.tr hizmet veren ailesine katılarak iş imkanlarınızı genişletin. Binlerce müşteriye ulaşarak kazancınızı katlayın.