Elektrik Mühendisi Hizmeti Ortalama Ücretler

100₺ - 700₺

Ara.com.tr üyesi profesyonellerin, müşterilere verdiği tekliflerin tahmini fiyat ortalamasıdır.

100₺ - 700₺ Ortalama Ücret
100₺ - 700₺ Ortalama Ücret
100₺ 700₺

Elektrik Mühendisi Ücret Rehberi

Elektrik mühendisleri; elektrik üretimi, iletimi ve de elektrik dağıtım sistemlerinin tasarlanması dahil olmak üzere sistemlerin projelendirilmesi, korunması ve kontrol edilmesi üzerine çalışır. Elektrik üreten cihazların, elektrik dağıtımı için kullanılan araç ve diğer elemanların üretiminde gerekli hesaplama, denetim ve kalite kontrollerini yapar. Elektrik mühendisliği bir üst ihtisas dalı değil ayrı bir lisans dalıdır. Ayrıca imza haklarını kullanmak için elektrik mühendisleri odasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Elektrik mühendisleri çeşitli pozisyonlarda hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin bedeli elektrik mühendisi ücretleri olarak incelebilir.

Elektrik Proje Hizmeti Fiyatları

Elektrik proje hizmeti genellikle üst yapıların yani binaların elektrik teçhizatı açısından hesapları yapıldıktan sonra hazırlanan projelerdir. Mimari statik ve mekanik projelere göre hazırlanacağı için projelendirme aşamasında son adım olarak hazırlanır. Gerekli görülen durumlar da statik mimari ya da mekanik projelerden elektrik projesine uygun revizyon istenebilir. Revizyondan sonra elektrik projesi kontrol edilir ve son hali verilir. Elektrik projelerinin ücretlendirilmesi genelde yapının metrekaresi üzerindendir. Yapının bulunduğu il ve ilçe; yapıda işveren tarafından özel olarak kullanılması istenen malzemeler de fiyatlandırma da etkilidir. Elektrik proje hizmeti ücreti açılış ücretinin üzerindeki fiyatlarda metrekare başına 1-1,5 Türk Lirası arasında değişmektedir. Elektrik mühendisi fiyatları ise minimum 500-750 Türk Lirası arasındadır.

Basit İnşaat/Konut İnşaatı Saha Mühendisliği-Şantiye Şefliği Hizmetleri

Saha mühendisliği-şantiye şefliği hizmetleri dahilinde her türlü basit yapının yapım aşamasındaki uygulamaların yerinde kontrolü için saha mühendisleri görev yapar. Saha mühendisinin raporlaması doğrultusunda şantiye şefi uygun bulursa işi teslim alır ve yeni kısımların yapımına devam edilir. Küçük projeler sadece şantiye şefiyle çözülürken, işin kapsamı büyüdükçe gereken sayıda saha mühendisi de işe dahil olur. Dolayısıyla maliyetlerde işin büyüklüğü ve iş kaleminin sayısı önemli bir etki sahibidir. Çünkü çalışacak kişi sayısı buna bağlıdır. Ayrıca projenin niteliği dahilinde çalışacak saha mühendislerinin üst ihtisaslı olması da maliyeti etkileyen bir parametredir. Aynı zamanda işin yapıldığı şehirde maliyeti etkiler. Fiyatlar bu parametreler dahilinde oldukça değişkenlik gösterir. Tek şantiye şefiyle çözülebilen işlerin maliyeti aylık 3500 Türk Lirasından başlar işin niteliği ve artan mühendis sayısına göre üst limit yoktur.

Elektrik Üretimi Yapan Tesisler için Elektrik Proje Hizmeti Fiyatları

Elektrik üretimi yapan tesisler için elektrik proje hizmeti ücreti genellikle hidro elektrik santrali, rüzgar elektrik santrali, güneş enerji sistemleri ve pilleri gibi yapıların hazırlanması için verilen proje hizmetidir. Oldukça karmaşık ve vakit alan projelerdir. Genellikle birden çok mühendisin koordine olarak çalışması gerekir. Dolayısıyla maliyeti yüksek projelerdir. Elektrik üretimi yapan tesisler için elektrik proje hizmeti maliyeti yapılacak olan santral ya da pil sayısından çok etkilenir. Bunların sayısı arttıkça harcanan emek ve zaman artacağı gibi projelerin basımları için harcanan ozalit masrafı da artacaktır. Bu sebeple bu projelerdeki kalemlerin sayısı ve büyüklüğü arttıkça maliyetler artacaktır. 

En uygun doğal koşullarda tek bir hidro elektrik santrali için elektrik proje hizmeti açılış ücreti maliyeti 10000-11000 Türk Lirası arasında değişmektedir. Bölge koşulları, santral sayısı ve işvereninin istekleri dahilinde bu fiyat üst limiti olmaksızın artış gösterecektir. En uygun doğal koşullarda tek bir rüzgar elektrik santrali için elektrik proje hizmeti açılış ücreti maliyeti 15000-18000 Türk Lirası arasında değişmektedir. Bölge koşulları, santral sayısı ve işvereninin istekleri dahilinde bu fiyat üst limiti olmaksızın artış gösterecektir. En uygun doğal koşullarda tek bir güneş enerji sistemleri için elektrik proje hizmeti açılış ücreti maliyeti 10000-11000 Türk Lirası arasında değişmektedir. Bölge koşulları, enerji sistemi sayısı ve işvereninin istekleri dahilinde bu fiyat üst limiti olmaksızın artış gösterecektir.

Elektrik Üretimi Yapan Tesisler için Saha Mühendisi-Şantiye Şefi Hizmeti

Elektrik üretimi yapan tesisler için saha mühendisi-şantiye şefi hizmeti dahilinde her türlü elektrik üretimi yapan yapının yapım aşamasındaki uygulamaların yerinde kontrolü için saha mühendisleri görev yapar. Saha mühendisinin raporlaması doğrultusunda şantiye şefi uygun bulursa işi teslim alır ve yeni kısımların yapımına devam edilir. Maliyetlerde işin büyüklüğü ve iş kaleminin sayısı önemli bir etki sahibidir. Çünkü çalışacak kişi sayısı buna bağlıdır. Ayrıca projenin niteliği dahilinde çalışacak saha mühendislerinin üst ihtisaslı olması da maliyeti etkileyen bir parametredir. Aynı zamanda işin yapıldığı şehirde maliyeti etkiler. Fiyatlar bu parametreler dahilinde oldukça değişkenlik gösterir. Tek şantiye şefiyle çözülebilen işlerin maliyeti aylık 3500 Türk Lirasından başlar işin niteliği ve artan mühendis sayısına göre üst limit yoktur.

Özel Nitelikli Proje Hizmeti Ücretleri

Özel nitelikli proje hizmetleri fabrikaların, havalimanlarının, madenlerin, metroların, gemilerin ve alışveriş merkezlerinin elektrik teçhizatının projelendirilmesini içerir. Bunlar özel nitelikli projeler olup disiplinler arası ve üst ihtisaslar arası çalışma ve özel bilgisayar programları gerektirebilir. Bu sebeple projelendirme aşamasına birden çok mühendis dahil olabilir. Projelerin özel nitelikli olması, gereken bilgisayar programlarının türleri ve çalışan mühendis sayısına göre proje fiyatları yükselebilir. Bu tip özel nitelikli projelerin ücretleri 30.000 Türk Lirasından başlayıp projenin niteliğine ve büyüklüğüne göre üst limit bulundurmamaktadır.

Özel Nitelikli Projeler için Saha Mühendisi-Şantiye Şefi Hizmeti

Özel nitelikli tesisler için saha mühendisi-şantiye şefi hizmeti dahilinde her türlü özel nitelikli projenin yapım aşamasındaki uygulamaların yerinde kontrolü için saha mühendisleri görev yapar. Saha mühendisinin raporlaması doğrultusunda şantiye şefi uygun bulursa işi teslim alır ve yeni kısımların yapımına devam edilir. Maliyetlerde işin büyüklüğü ve iş kaleminin sayısı önemli bir etki sahibidir. Çünkü çalışacak kişi sayısı buna bağlıdır. Ayrıca projenin niteliği dahilinde çalışacak saha mühendislerinin üst ihtisaslı olması da maliyeti etkileyen bir parametredir. Aynı zamanda işin yapıldığı şehirde maliyeti etkiler. Fiyatlar bu parametreler dahilinde oldukça değişkenlik gösterir. Tek şantiye şefiyle çözülebilen işlerin maliyeti aylık 4500 Türk Lirasından başlar işin niteliği ve artan mühendis sayısına göre üst limit yoktur.

Mühendislik Hizmet Maliyetini Belirleyen Genel Unsurlar

Mühendislik hizmetleri insan odaklı bir hizmet koludur. İşverenlerin talepleri doğrultusunda işin niteliğine göre eğitimlerini tamamlamış mühendisler tarafından yapılır. Bu sebeple projenin niteliği doğrultusunda en başta projenin büyüklüğü olmak üzere, çalışan mühendis sayısı, üst ihtisas gerektirme durumu, projenin yeri gibi maddeler maliyetlerin belirlenmesinde önemlidir.

Proje Büyüklüğü/Metrekaresi

Proje büyüklüğünün maliyetlere etki eder çünkü iş kaleminin artması tasarım için harcanan emeği ve zamanı arttırdığı için maliyeti etkiler. Ayrıca proje büyüdükçe yapılan işlemler karmaşıklaşır. Bunun için de maliyetler artar. Tüm bunlara ek olarak projenin büyüklüğü arttıkça yapılan projenin basım kısmında harcanan ozalit masrafları da artacaktır. Bu da maliyetleri arttıracaktır.

Çalışan Mühendis Sayısı

Mühendis sayısındaki artış maliyetleri de yükseltecektir. Projenin maliyeti, büyüklüğü, süresine göre projenin tasarım aşamasında ve sahada çalışan mühendis sayısı artabilir. Dolayısıyla maliyetler artar.

Kullanılan Bilgisayar Programı

Projenin niteliğine göre özel nitelikli programlar kullanılması gerekebilir ve bu özel nitelikli programlar genellikle yüksek maliyetlidir. Dolayısıyla bu programlar kullanılarak yapılan projelerin maliyetleri de diğer projelere göre daha yüksektir.

Üst İhtisaslı Mühendis Gereksinimi

Üst ihtisas koşulu olan işlerde çalışabilecek nitelikteki mühendislerin sayısı daha azdır. Bu da maliyeti arttıran bir durumdur.

Projenin Yapıldığı Yer

Projenin yapıldığı yer maliyeti çok etkiler. Projenin yapıldığı yerde projenin ihtiyaçları doğrultusunda ihtisası olan mühendis olmaması durumunda hizmet başka bölgelerden alınacaktır. Bu da proje maliyetleri arttıran bir durumdur. Ayrıca projenin yapılacağı yerde projenin gereklerine uygun nitelikteki üst ihtisaslı mühendis sayısı da önemlidir. Bölgede işin niteliğine uygun mühendis sayısı artınca maliyetler de bununla bağlantılı olarak düşecektir. Bu sebepten ötürü projenin yapıldığı yer insan gücüyle bağlantılı en önemli maliyet kalemlerinden biridir.

Elektrik Mühendisi Hizmet Verenler

Mehmet uğuz

Mehmet uğuz

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Denizli / Pamukkale
Profil Görüntüle
O'Bİ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK

O'Bİ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Kayseri / Melikgazi

O'Bİ MÜHENDİSLİK OLARAK PROJELERİNİZE GEREKEN ÖNEMİ GÖSTERİYORUZ.

Profil Görüntüle
Muhakeme  Mühendislik

Muhakeme Mühendislik

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Ankara / Çankaya
Profil Görüntüle
Cengiz Sogucaklı

Cengiz Sogucaklı

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Kilis / Merkez

Her türlü hizmet vermekteyim işimin ehliyim mimarlık hizmetleri bahçe düzenleme banyo tasarım...

Profil Görüntüle
Pars marin

Pars marin

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Antalya / Konyaaltı

Antalya Konyaaltında elektrik mühendislik işleri yapmaktayız

Profil Görüntüle
Pınar Bahar Yarar

Pınar Bahar Yarar

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İzmir / Karşıyaka
Profil Görüntüle
ERCAN ALTUNSAÇLI

ERCAN ALTUNSAÇLI

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Kahramanmaraş / Onikişubat
Profil Görüntüle
Shn global inşaat sanayi ve ticaret limited şirketi

Shn global inşaat sanayi ve ticaret limited şirketi

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Sancaktepe

Shn global inşaat sanayi ve ticaret limited şirketi firması olarak müşterilerimize kaliteli hiz...

Profil Görüntüle
Fastyap mühendislik ve mimarlık Limited şirketi

Fastyap mühendislik ve mimarlık Limited şirketi

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Arnavutköy
Profil Görüntüle
Mustafa Akkuş

Mustafa Akkuş

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Antalya / Kepez
Profil Görüntüle
Miraç Elektrik Mühendislik

Miraç Elektrik Mühendislik

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Beykoz

Talep proje işlemleri yetkili elektrikçi

Profil Görüntüle
Mert Yoldaş

Mert Yoldaş

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Bursa / İznik

MerTeam Mimarlık olarak 2 yıldır bu sektörde hizmet vermekteyiz. Mimarlık ofisi olarak tadilat ...

Profil Görüntüle
Cüneyt Erol

Cüneyt Erol

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Maltepe

2006 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışı teknik ressam, saha Şefi ve şantiye şefi olarak ...

Profil Görüntüle
Ömer Can

Ömer Can

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Ankara / Çankaya
Profil Görüntüle
Hakan Yolcu

Hakan Yolcu

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Osmaniye / Merkez

İnsaat islerinizi sanatsal yapilariniz alt yapi ust yapi tumnince isleriniz temiz titiz bi sekilde ...

Profil Görüntüle
Şeyma Tekin Yılmaz

Şeyma Tekin Yılmaz

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Pendik
Profil Görüntüle
Taşoluk Yapı

Taşoluk Yapı

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Antalya / Muratpaşa
Profil Görüntüle
Mikail Vural

Mikail Vural

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Bursa / Osmangazi
Profil Görüntüle
Ahmet Kan

Ahmet Kan

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Ümraniye
Profil Görüntüle
Ahmet Genc

Ahmet Genc

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Bakırköy
Profil Görüntüle
YapıMenkul inşaat

YapıMenkul inşaat

0.0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Balıkesir / Ayvalık
Profil Görüntüle

Nasıl Çalışır?

İhtiyacını Birkaç Soruda Anlat

Hizmet Talebi Oluştur

Kategoriler içerisinden istediğin hizmeti seç, talep formunu doldur ve yayınla.

Sana Özel Fiyat Teklifleri Al

Sana Özel Teklifler

İşini yapabilecek birçok güvenilir uzmandan ihtiyacına özel fiyat teklifi al.

En Kaliteli Hizmeti Bekle

İstediğin Teklifi Seç

Gerçek müşteri yorumlarını inceleyerek, en uygun teklifi seç. İşini kolayca hallet!

Elektrik Mühendisi Hizmeti mi Veriyorsunuz?

Sizde Ara.com.tr hizmet veren ailesine katılarak iş imkanlarınızı genişletin. Binlerce müşteriye ulaşarak kazancınızı katlayın.