Elektrik Mühendisi Hizmeti Ortalama Ücretler

100₺ - 700₺

Ara.com.tr üyesi profesyonellerin, müşterilere verdiği tekliflerin tahmini fiyat ortalamasıdır.

100₺ - 700₺ Ortalama Ücret
100₺ - 700₺ Ortalama Ücret
100₺ 700₺

Elektrik Mühendisi Ücret Rehberi

Elektrik mühendisleri; elektrik üretimi, iletimi ve de elektrik dağıtım sistemlerinin tasarlanması dahil olmak üzere sistemlerin projelendirilmesi, korunması ve kontrol edilmesi üzerine çalışır. Elektrik üreten cihazların, elektrik dağıtımı için kullanılan araç ve diğer elemanların üretiminde gerekli hesaplama, denetim ve kalite kontrollerini yapar. Elektrik mühendisliği bir üst ihtisas dalı değil ayrı bir lisans dalıdır. Ayrıca imza haklarını kullanmak için elektrik mühendisleri odasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Elektrik mühendisleri çeşitli pozisyonlarda hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin bedeli elektrik mühendisi ücretleri olarak incelebilir.

Elektrik Proje Hizmeti Fiyatları

Elektrik proje hizmeti genellikle üst yapıların yani binaların elektrik teçhizatı açısından hesapları yapıldıktan sonra hazırlanan projelerdir. Mimari statik ve mekanik projelere göre hazırlanacağı için projelendirme aşamasında son adım olarak hazırlanır. Gerekli görülen durumlar da statik mimari ya da mekanik projelerden elektrik projesine uygun revizyon istenebilir. Revizyondan sonra elektrik projesi kontrol edilir ve son hali verilir. Elektrik projelerinin ücretlendirilmesi genelde yapının metrekaresi üzerindendir. Yapının bulunduğu il ve ilçe; yapıda işveren tarafından özel olarak kullanılması istenen malzemeler de fiyatlandırma da etkilidir. Elektrik proje hizmeti ücreti açılış ücretinin üzerindeki fiyatlarda metrekare başına 1-1,5 Türk Lirası arasında değişmektedir. Elektrik mühendisi fiyatları ise minimum 500-750 Türk Lirası arasındadır.

Basit İnşaat/Konut İnşaatı Saha Mühendisliği-Şantiye Şefliği Hizmetleri

Saha mühendisliği-şantiye şefliği hizmetleri dahilinde her türlü basit yapının yapım aşamasındaki uygulamaların yerinde kontrolü için saha mühendisleri görev yapar. Saha mühendisinin raporlaması doğrultusunda şantiye şefi uygun bulursa işi teslim alır ve yeni kısımların yapımına devam edilir. Küçük projeler sadece şantiye şefiyle çözülürken, işin kapsamı büyüdükçe gereken sayıda saha mühendisi de işe dahil olur. Dolayısıyla maliyetlerde işin büyüklüğü ve iş kaleminin sayısı önemli bir etki sahibidir. Çünkü çalışacak kişi sayısı buna bağlıdır. Ayrıca projenin niteliği dahilinde çalışacak saha mühendislerinin üst ihtisaslı olması da maliyeti etkileyen bir parametredir. Aynı zamanda işin yapıldığı şehirde maliyeti etkiler. Fiyatlar bu parametreler dahilinde oldukça değişkenlik gösterir. Tek şantiye şefiyle çözülebilen işlerin maliyeti aylık 3500 Türk Lirasından başlar işin niteliği ve artan mühendis sayısına göre üst limit yoktur.

Elektrik Üretimi Yapan Tesisler için Elektrik Proje Hizmeti Fiyatları

Elektrik üretimi yapan tesisler için elektrik proje hizmeti ücreti genellikle hidro elektrik santrali, rüzgar elektrik santrali, güneş enerji sistemleri ve pilleri gibi yapıların hazırlanması için verilen proje hizmetidir. Oldukça karmaşık ve vakit alan projelerdir. Genellikle birden çok mühendisin koordine olarak çalışması gerekir. Dolayısıyla maliyeti yüksek projelerdir. Elektrik üretimi yapan tesisler için elektrik proje hizmeti maliyeti yapılacak olan santral ya da pil sayısından çok etkilenir. Bunların sayısı arttıkça harcanan emek ve zaman artacağı gibi projelerin basımları için harcanan ozalit masrafı da artacaktır. Bu sebeple bu projelerdeki kalemlerin sayısı ve büyüklüğü arttıkça maliyetler artacaktır. 

En uygun doğal koşullarda tek bir hidro elektrik santrali için elektrik proje hizmeti açılış ücreti maliyeti 10000-11000 Türk Lirası arasında değişmektedir. Bölge koşulları, santral sayısı ve işvereninin istekleri dahilinde bu fiyat üst limiti olmaksızın artış gösterecektir. En uygun doğal koşullarda tek bir rüzgar elektrik santrali için elektrik proje hizmeti açılış ücreti maliyeti 15000-18000 Türk Lirası arasında değişmektedir. Bölge koşulları, santral sayısı ve işvereninin istekleri dahilinde bu fiyat üst limiti olmaksızın artış gösterecektir. En uygun doğal koşullarda tek bir güneş enerji sistemleri için elektrik proje hizmeti açılış ücreti maliyeti 10000-11000 Türk Lirası arasında değişmektedir. Bölge koşulları, enerji sistemi sayısı ve işvereninin istekleri dahilinde bu fiyat üst limiti olmaksızın artış gösterecektir.

Elektrik Üretimi Yapan Tesisler için Saha Mühendisi-Şantiye Şefi Hizmeti

Elektrik üretimi yapan tesisler için saha mühendisi-şantiye şefi hizmeti dahilinde her türlü elektrik üretimi yapan yapının yapım aşamasındaki uygulamaların yerinde kontrolü için saha mühendisleri görev yapar. Saha mühendisinin raporlaması doğrultusunda şantiye şefi uygun bulursa işi teslim alır ve yeni kısımların yapımına devam edilir. Maliyetlerde işin büyüklüğü ve iş kaleminin sayısı önemli bir etki sahibidir. Çünkü çalışacak kişi sayısı buna bağlıdır. Ayrıca projenin niteliği dahilinde çalışacak saha mühendislerinin üst ihtisaslı olması da maliyeti etkileyen bir parametredir. Aynı zamanda işin yapıldığı şehirde maliyeti etkiler. Fiyatlar bu parametreler dahilinde oldukça değişkenlik gösterir. Tek şantiye şefiyle çözülebilen işlerin maliyeti aylık 3500 Türk Lirasından başlar işin niteliği ve artan mühendis sayısına göre üst limit yoktur.

Özel Nitelikli Proje Hizmeti Ücretleri

Özel nitelikli proje hizmetleri fabrikaların, havalimanlarının, madenlerin, metroların, gemilerin ve alışveriş merkezlerinin elektrik teçhizatının projelendirilmesini içerir. Bunlar özel nitelikli projeler olup disiplinler arası ve üst ihtisaslar arası çalışma ve özel bilgisayar programları gerektirebilir. Bu sebeple projelendirme aşamasına birden çok mühendis dahil olabilir. Projelerin özel nitelikli olması, gereken bilgisayar programlarının türleri ve çalışan mühendis sayısına göre proje fiyatları yükselebilir. Bu tip özel nitelikli projelerin ücretleri 30.000 Türk Lirasından başlayıp projenin niteliğine ve büyüklüğüne göre üst limit bulundurmamaktadır.

Özel Nitelikli Projeler için Saha Mühendisi-Şantiye Şefi Hizmeti

Özel nitelikli tesisler için saha mühendisi-şantiye şefi hizmeti dahilinde her türlü özel nitelikli projenin yapım aşamasındaki uygulamaların yerinde kontrolü için saha mühendisleri görev yapar. Saha mühendisinin raporlaması doğrultusunda şantiye şefi uygun bulursa işi teslim alır ve yeni kısımların yapımına devam edilir. Maliyetlerde işin büyüklüğü ve iş kaleminin sayısı önemli bir etki sahibidir. Çünkü çalışacak kişi sayısı buna bağlıdır. Ayrıca projenin niteliği dahilinde çalışacak saha mühendislerinin üst ihtisaslı olması da maliyeti etkileyen bir parametredir. Aynı zamanda işin yapıldığı şehirde maliyeti etkiler. Fiyatlar bu parametreler dahilinde oldukça değişkenlik gösterir. Tek şantiye şefiyle çözülebilen işlerin maliyeti aylık 4500 Türk Lirasından başlar işin niteliği ve artan mühendis sayısına göre üst limit yoktur.

Mühendislik Hizmet Maliyetini Belirleyen Genel Unsurlar

Mühendislik hizmetleri insan odaklı bir hizmet koludur. İşverenlerin talepleri doğrultusunda işin niteliğine göre eğitimlerini tamamlamış mühendisler tarafından yapılır. Bu sebeple projenin niteliği doğrultusunda en başta projenin büyüklüğü olmak üzere, çalışan mühendis sayısı, üst ihtisas gerektirme durumu, projenin yeri gibi maddeler maliyetlerin belirlenmesinde önemlidir.

Proje Büyüklüğü/Metrekaresi

Proje büyüklüğünün maliyetlere etki eder çünkü iş kaleminin artması tasarım için harcanan emeği ve zamanı arttırdığı için maliyeti etkiler. Ayrıca proje büyüdükçe yapılan işlemler karmaşıklaşır. Bunun için de maliyetler artar. Tüm bunlara ek olarak projenin büyüklüğü arttıkça yapılan projenin basım kısmında harcanan ozalit masrafları da artacaktır. Bu da maliyetleri arttıracaktır.

Çalışan Mühendis Sayısı

Mühendis sayısındaki artış maliyetleri de yükseltecektir. Projenin maliyeti, büyüklüğü, süresine göre projenin tasarım aşamasında ve sahada çalışan mühendis sayısı artabilir. Dolayısıyla maliyetler artar.

Kullanılan Bilgisayar Programı

Projenin niteliğine göre özel nitelikli programlar kullanılması gerekebilir ve bu özel nitelikli programlar genellikle yüksek maliyetlidir. Dolayısıyla bu programlar kullanılarak yapılan projelerin maliyetleri de diğer projelere göre daha yüksektir.

Üst İhtisaslı Mühendis Gereksinimi

Üst ihtisas koşulu olan işlerde çalışabilecek nitelikteki mühendislerin sayısı daha azdır. Bu da maliyeti arttıran bir durumdur.

Projenin Yapıldığı Yer

Projenin yapıldığı yer maliyeti çok etkiler. Projenin yapıldığı yerde projenin ihtiyaçları doğrultusunda ihtisası olan mühendis olmaması durumunda hizmet başka bölgelerden alınacaktır. Bu da proje maliyetleri arttıran bir durumdur. Ayrıca projenin yapılacağı yerde projenin gereklerine uygun nitelikteki üst ihtisaslı mühendis sayısı da önemlidir. Bölgede işin niteliğine uygun mühendis sayısı artınca maliyetler de bununla bağlantılı olarak düşecektir. Bu sebepten ötürü projenin yapıldığı yer insan gücüyle bağlantılı en önemli maliyet kalemlerinden biridir.

Elektrik Mühendisi Hizmet Verenler

Boğaçhan Çalıkoğlu

Boğaçhan Çalıkoğlu

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Aydın / Kuşadası
Teklif İste Profil Görüntüle
Somuncuoğulları İnşaat Mimarlık

Somuncuoğulları İnşaat Mimarlık

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Ataşehir
Teklif İste Profil Görüntüle
ABDULVAHAP VAN

ABDULVAHAP VAN

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Malatya / Battalgazi
Teklif İste Profil Görüntüle
Serkan Kılıç

Serkan Kılıç

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Sancaktepe
Teklif İste Profil Görüntüle
Yasin zikrullah ateş

Yasin zikrullah ateş

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Bursa / Yıldırım
Teklif İste Profil Görüntüle
Özkanlar ısıtma soğutma sistemleri ticaret limited şirketi

Özkanlar ısıtma soğutma sistemleri ticaret limited şirketi

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Çekmeköy

1989 yılından beri mimarlık ve mühendislik hizmetleri ile sayın musterilerimizin hizmetinizdeyi...

Teklif İste Profil Görüntüle
TUVA MİMARLIK

TUVA MİMARLIK

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Konya / Selçuklu

TUVA MİMARLIK, Mimari ve İç Mimari proje, Statik Proje ve İnşaat Uygulamaları alanlarında faa...

Teklif İste Profil Görüntüle
sinan gören

sinan gören

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Kocaeli / İzmit
Teklif İste Profil Görüntüle
Orion-ta

Orion-ta

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Büyükçekmece
Teklif İste Profil Görüntüle
Mücahit Yilmaz

Mücahit Yilmaz

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İzmir / Urla
Teklif İste Profil Görüntüle
Mr.Paçin Yapı İnşaat Mühendislik Mimarlık A.Ş.

Mr.Paçin Yapı İnşaat Mühendislik Mimarlık A.Ş.

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Beylikdüzü
Teklif İste Profil Görüntüle
Üst teknik yapı inşaat enerji lmt. dış tic.

Üst teknik yapı inşaat enerji lmt. dış tic.

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti İstanbul / Beyoğlu
Teklif İste Profil Görüntüle
Baştan Yapı Mühendislik

Baştan Yapı Mühendislik

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Sinop / Merkez
Teklif İste Profil Görüntüle
HATİPOĞLU MİMARİ

HATİPOĞLU MİMARİ

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Kayseri / Kocasinan

İnstagram sayfamız: HATİPOGLUMİMARİ ESEN KALIN..

Teklif İste Profil Görüntüle
SAVAŞ KAYA

SAVAŞ KAYA

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Antalya / Muratpaşa
Teklif İste Profil Görüntüle
Mehmet Yolcu

Mehmet Yolcu

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Antalya / Muratpaşa

Elektrik ariza tamirat tadilat onarım ve uydu montajı kamera montajı korniş montaji

Teklif İste Profil Görüntüle
Tarık Kerim

Tarık Kerim

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Van / Erciş
Teklif İste Profil Görüntüle
HÜMA MÜHENDİSLİK

HÜMA MÜHENDİSLİK

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Kocaeli / İzmit
Teklif İste Profil Görüntüle
İshak Karataş

İshak Karataş

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Bilecik / Merkez
Teklif İste Profil Görüntüle
Aytekin baladur

Aytekin baladur

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Bursa / Nilüfer
Teklif İste Profil Görüntüle
Patina Decor & Design

Patina Decor & Design

0 0 Yorum
0 Kişi Seçti Denizli / Pamukkale

İç Mimarlık, komple tadilat, su-nem - Rutubet izolasyon uygulaması, italyan dekoratif boya uygu...

Teklif İste Profil Görüntüle

Elektrik Mühendisi Hizmeti mi Veriyorsunuz?

Hizmet verenlerimizin arasına katılarak yeni iş fırsatları yakalayın.

HİZMET VER
;